Základní škola
Květnového vítězství 1554
Praha 4 – Jižní Město
Otevřená základní škola
 

Jiné zájmové kroužky

Zájmové kroužky 2009/2010 – ENGLISH & MUSIC

HUDEBNĚ POHYBOVÁ VÝCHOVA – 1., 2.TŘÍDA (po dopolední výuce se potřebujeme protáhnout a proběhnout, posílit rytmus, aktivně prožít hudbu)

ANGLICKÝ JAZYK – konverzace a procvičování (skupiny dle zájmu)

ORFFŮV SOUBOR - hra na jednoduché hudební nástroje (práce v kolektivu příznivě motivuje a přináší radost) – bez omezení věku

HRA NA KLAVÍR

CENA podle počtu žáků a délky vyuč. lekce 45 – 60 min
PLATÍTE ODUČENÉ HODINY – další kroužek 50 % CENY

VYUČUJÍCÍ : Hana BARTOŠKOVÁ, narozena v anglicky mluvící zemi, 30 let na základní umělecké škole, 15 let na ZŠ Květnového vítězství 1554
e-mail: hana.bartoskova@seznam.cz, mobil : 607962038

_____________________________________________________________________________________

Koncert žáků

kteří se hudbě a angličtině věnují ve svém volném čase s paní učitelkou Hanou Bartoškovou -18.června 2009
FOTO: Mgr.Dana Růžičková

Zpěv (i v angličtině), Orffovy nástroje, klavír, saxofon, příčná flétna; díky Míše Rudolfové jsme slyšeli i Chopina, Bugatti step, čtyřruční menuety (jeden s Veronikou Šubovou, druhý s paní učitelkou Bartoškovou), Montiho Čardáš (doprovázela saxofon svého bratra Šimona), Vaňhala a Telemana (sestry Jana a Václava Kozlíkovy, již konzervatoristky – příčná flétna).
Prvostupňoví účinkující v nich mají svůj vzor a blíží se mu s velkou snahou a úsilím.
Tleskali jsme všem, připravili nám krásný podvečer.