Základní škola
Květnového vítězství 1554
Praha 4 – Jižní Město
Otevřená základní škola
 

Kalendář školního roku

Zahájení školního roku 1.9.2009

Podzimní prázdniny 29.10., 30.10.2009

Vánoční prázdniny 23.12.2009 – 1.1.2010

1. pololetí končí 28.1.2010
Pololetní prázdniny 29.1.2010

Jarní prázdniny 1.3. – 7.3.2010

Velikonoční prázdniny 1.4. a 2.4.2010

2. pololetí končí 30.6.2010
Hlavní prázdniny 1.7. – 31.8.2010
__________________________________________________________________________
Schůze pedagogické rady
se konají pravidelně 1x za 14 dní ve středu:do všech pedagogických porad zařadit informace ze školního parlamentu
__________________________________________________________________________
Schůze pedagogické rady hodnotící vzdělávání 4x ve školním roce:

18.11.2009
čtvrtletní hodnocení vzdělávání
informace o přijímacím řízení
stav ŠVP, poznatky z hospitací
různé, třídní schůzky, Dny otevřených dveří

20.1.2010
pololetní hodnocení vzdělávání, klasifikace
stav ŠVP, poznatky z hospitací
preventivní program zneužívání náv. látek- hodnocení
různé, akce školy, zápis do 1.tříd

14.4.2010
čtvrtletní hodnocení vzdělávání
různé, příprava akcí školy
stav ŠVP, poznatky z hospitací

24.6.2010
hodnocení vzdělávání ve 2.pololetí, klasifikace
opravné zkoušky
výsledky přijímacího řízení
zhodnocení úkolů plánu školy
organizační pokyny k ukončení školního roku

Třídní schůzky a informace o prospěchu:

16.9.2009 třídní schůzky
plenární schůze rodičů od 18:00 – v jídelně školy (informace ředitele školy)
třídní schůzky (informace o organizaci školního roku, volba výboru KPŠ)
schůze výboru KPŠ – sborovna

19.11.2009 třídní schůzky
1.-8.třídy od 18:00 – ve třídách
9.třídy 17:30 – v multimediální učebně pav. A ( informace o dalším studiu)
schůze důvěrníků KPŠ 17:00 sborovna

7.1.2010 informace o prospěchu – konzultační hodiny
15.4.2010 třídní schůzky
18:00 ve třídách
schůze důvěrníků KPŠ 17:15 sborovna

10.6.2010 informace o prospěchu – konzultační hodiny
_____________________________________________________________________________________
Vedlejší prázdniny (12 dní v roce) – vzdělávání a samostudium pedagogických pracovníků (úprava časových a tématických plánů, metodika)
_____________________________________________________________________________________
Dny otevřených dveří – nebojte se velké školy: cyklus setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů se školou od 16 hodin
25.11., 7.12., 6.1., 13.1., 24.3.
_____________________________________________________________________________________
Zápis do 1.tříd
8. a 9. 2.2010, 14 – 18hodin
_____________________________________________________________________________________
Projektová výuka: dle plánů metodických sekcí