Základní škola
Květnového vítězství 1554
Praha 4 – Jižní Město
Otevřená základní škola
 

Karnevaly

Karneval 2010
tradičně plný vystoupení, soutěží a odměn – díky obětavým paní učitelkám, v čele s Lenkou Mašínovou, Danou Růžičkovou a Miloslavou Králíčkovou, rodičům, deváťákům a EKOCENTRU

FOTO: Mgr.Dana Růžičková, třídní učitelka 1.A

Najdete na fotografiích nejmladšího účastníka v masce?