Základní škola
Květnového vítězství 1554
Praha 4 – Jižní Město
Otevřená základní škola
 

Halloween

Dušičky a Halloween - listopad 2009

TEXT: Mathy, 9.B, FOTO: Mgr. Dana Růžičková, třídní učitelka 1.A

Dušičky 2.11. (den po Všech svatých ), jak se slaví dnes, jsou údajně známy od roku 998, kdy je zavedl francouzský opat Odillo.
Halloween spadá na 31.října (předvečer Všech svatých) – děti se oblékají do strašidelných kostýmů, chodí od domu k domu a koledují o sladkosti s pořekadlem Trick or treat (Koledu nebo Vám něco provedu) – většinou v anglicky mluvících zemích.

Na Květňáku je Halloween již tradicí. Žáci 4.C s třídní učitelkou Mgr.Janou Mertovou jej letos připravili i pro 4.A a první třídy. Strašit pomáhali i osmáci, které paní učitelka učí angličtinu. Někteří prvňáci se jich i báli. Ale jen trošičku.