Základní škola
Květnového vítězství 1554
Praha 4 – Jižní Město
Otevřená základní škola
 

Zaujalo nás

Národní památník na Vítkově 

navštívily třídy 9.A a 9.B s paní učitelkou Čamkovou a panem učitelem Truncem 25.listopadu.

FOTO a text: Tereza Šeflová, 9.B, a další
Památník Národního osvobození byl postaven v letech 1929–1938 jako pocta československým legionářům; znovu byl upravován po skončení 2. světové války, kdy se stal připomínkou na druhý protifašistický odboj.
Po roce 1948 začal sloužit státní ideologii a k propagaci režimu. Byli zde pohřbeni významní představitelé Komunistické strany Československa. V roce 1953 zde bylo zřízeno Mauzoleum Klementa Gottwalda.
Po sametové revoluci se začalo na památník pomalu zapomínat. Postupně byli všichni pohřbení odsud odvezeni a dlouho se hledalo další využití.
V roce 2001 se Národní památník na Vítkově stal součástí některých památek spjatých s československými dějinami 20.století. Dostal se do správy Národního muzea, které začalo připravovat jeho rekonstrukci.
Nyní je památník od konce října 2009 znovu otevřen pro veřejnost s novou expozicí.
Ve vstupním sále památníku nám pan učitel rozdal papíry s otázkami a úkoly, rozdělili jsme se do skupin a dostali čas na vypracování odpovědí.
Navštívili jsme několik sálů, kde jsme zhlédli několik expozic a dokumentů. Pak jsme zamířili do bývalého mauzolea, kde býval uložen prezident ČSR Klement Gottwald. Než jsme z památníku odešli, zašli jsme na náměstí a k soše Jana Žižky na koni a společně se vyfotili.