Základní škola
Květnového vítězství 1554
Praha 4 – Jižní Město
Otevřená základní škola
 

Rozhovor

ROZHOVOR S ŘEDITELEM ŠKOLY
Mgr.Pavlem Kopečným (18. 02. 2009)

Už měsíc máme za sebou první pololetí tohoto školního roku se starostmi (a radostmi), které přineslo nám všem – žákům, učitelům i vedení školy.
Pan ředitel má za sebou určitou premiéru – celé pololetí v nové funkci (připomínáme, že do své funkce nastoupil v průběhu II. pololetí loňského školního roku). „Přepadli“ jsme ho v kanceláři a požádali o rozhovor; zde uvádíme výsledek:

Chtěl jste se v dětství stát ředitelem školy?
Ne, nikdy jsem neměl takovou touhu. Je to velká zodpovědnost.

Děláte svoji práci rád – baví Vás?
Ano, baví.

Máte reálnou představu, jak školu vylepšit?
Mám velmi reálnou představu. Na základě tradice a zaměření školy bych chtěl vytvořit vzdělávací program, který by přilákal více dětí a učitelům by přinesl ty nejlepší pocity v práci. S tím souvisí i vybavení školy lepším nábytkem a moderní vyučovací technikou, jako je například interaktivní tabule.

Jste spokojen s chováním žáků?
S 98% ano. Část z těch 2% tvoří ti, kteří už odešli.

Setkáváte se často se stížnostmi veřejnosti na chování našich žáků?
Často ne, ale občas se to stane. Nějaký dopis – stížnost na chování žáků před školou.

Budete v nejbližších měsících přijímat nové učitele?
Ano, ale až od nového školního roku.

Baví Vás ještě učit žáky?
Ano, baví. Líbí se mi, když chtějí spolupracovat a sami se chtějí něco nového dozvědět.

Řekl byste nám, jaké povinnosti ředitele školy považujete za
nejdůležitější
: dodržování všech zákonů a nařízení týkajících se chodu školy;
nejnesnadnější: podepisování opakujících se formulářů a výkazů;
nejzábavnější: vítání prvňáčků.

Jsou nějaké povinnosti, které byste nejraději „vypustil“?
Udílení ředitelských důtek.

Máte v úmyslu měnit logo školy?
Nemám, líbí se mi.

Chutná Vám ve školní jídelně a jaké jídlo máte nejraději?
Ano, chutná. Nejraději mám ryby.

Jaký druh hudby rád posloucháte?
Rock, rock and roll, beat, punk.

Co Vám v poslední době v souvislosti s naší školou dělá nejvíce starostí?
Hospodaření školy – lepší vybavení, moderní pomůcky, atd.

A co Vás nejvíce potěšilo?
Zlepšení chování 9. A a to, že 9. B neměla problém s novým třídním učitelem.

Děkujeme za rozhovor.

_____________________________________________________________________

  

Už jste hráli divadlo ?

Naši učitelé a žáci již několikrát. Naposledy připravili HRÁTKY S ČERTEM – podle Jana Drdy. Pro žáky hráli 2.května 2006 dopoledne ve škole a premiéra pro veřejnost byla 3.května v KD Opatov. A byl velký potlesk – i na otevřené scéně !

Před premiérou jsme se zeptaly paní učitelky Jarmily Stašové, která i tentokrát představení režírovala:

O jaké dílo se jedná ? Je to vtipná pohádka, která pobaví děti i dospělé.

Kdo v ní hraje ? Můžete se těšit na Martina Kabáta – pan zástupce P.Kopečný, na Káču – paní uč. L.Kleprlíková, na čerta – pan uč. J.Trunc, na loupežníka – pan ředitel V.Kokšal, na poustevníka – pan uč. J.Cerman, na princeznu – paní uč. T.Trčková a na další postavy v podání našich učitelů a žáků.

Jak probíhají zkoušky ? Všichni učitelé – herci, chodí na nácviky pravidelně a s nadšením se učí své role. Hodně práce s představením mají také paní učitelky D.Růžičková a J.Kubíčková, které připravují kulisy a kostýmy. Všem učitelům, kteří se ve svém volném čase věnují nácviku, přípravě představení a jeho propagaci, patří veliké poděkování.

Andy+Zadačky A.+V.

Povedené čertice