Základní škola
Květnového vítězství 1554
Praha 4 – Jižní Město
Otevřená základní škola
 

Školská rada

Složení školské rady po volbách v září 2008

Po vypršení tříletého volebního období byli zvoleni:

za pedagogické pracovníky (volby 24.9.2008)
- Mgr. Taťána Trčková
- PhDr. Kateřina Dršková

za zákonné zástupce žáků (volby 25.9.2008)
- Danuše Maurerová
- Barbora Štelarová

členové jmenovaní RMČ Praha 11
- Ing. Eva Štampachová
- Ivana Guthová