Základní škola
Květnového vítězství 1554
Praha 4 – Jižní Město
Otevřená základní škola
 

Speciální vzdělávací potřeby

Co je to DYS klub ? Co znamená náprava SPU ?

Žáci naší školy mají možnost navštěvovat klub–DYS. Jedna hodina týdně je pak věnována na nápravu Specifických Poruch Učení (SPU).

K dispozici jsou jim všechny počítačové učebny se speciálními programy pro nápravu SPU. Je možné procvičovat nejen pravopis v českém jazyce, ale i učit se soustředění, rozlišování různých tvarů i slov. Děti s problémy s grafomotorikou mohou zkoušet i vybarvování, práci s myší při cvičení postřehu. K oblíbeným činnostem patří pexeso, ale i skládanky.
V programu Chytré dítě si mohou probrat vše, co už dokáží správně rozlišit. Žáci druhého stupně pak pracují hlavně s programem Škola za školou a mohou cvičit nejen češtinu, ale i anglický jazyk.
Na začátku si vždy určíme, co nás čeká, a pak už se snažíme pracovat samostatně, což je pro nás jeden z nejdůležitějších úkolů. Pracujeme s různými pomůckami, na počítačích, pod dohledem učitele čteme z výukového programu DYS–COM  nebo s bzučákem. Hrajeme postřehové hry i skládáme obrázky na rychlost a opět záleží na soustředění.
Počítačový program DYS-COM a také ABC jsou velmi podnětné a děti si na nich procvičí nejen běžné činnosti, ale hlavně zmírňují své specifické problémy a vždy je tam za dobrou práci i hra jako odměna.
U dětí, které chodí pravidelně, vidíme pokroky, a na svém kontě máme řadu současných úspěšných studentů středních škol z řad dětí se specifickými poruchami učení.

A co vaše dítě, kterému nabízíme pomoc; má dost vytrvalosti, aby naše spolupráce při nápravě mohla přinést potřebný výsledek?

Mgr.Dana Růžičková, třídní učitelka 1.A

______________________________________________________________________________________

Každoročně Čeština pro cizince

Paní učitelky Mgr.Jarmila Stašová a Mgr.Naděžda Masareová rozmluví i děti, které na začátku umí jen pár slov česky.