Základní škola
Květnového vítězství 1554
Praha 4 – Jižní Město
Otevřená základní škola
 

Školní vzdělávací program

Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vás touto cestou seznámili s charakteristikou naší školy. Vyučujeme podle programu Otevřená základní  škola a zde jsou jeho hlavní rysy:

 • výuka anglického jazyka od 3. třídy (ve 4. a 5. ročníku 4 hodiny týdně), anglická přípravka v  1. a 2. třídě,
 • druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština) od 7.třídy,
 • propracovaný systém výuky informatiky (realizovali jsme pilotní projekt využití výpočetní techniky a výukových programů na 1.stupni, máme tři počítačové učebny a multimediální učebnu), který umožňuje rozvoj nadaných dětí a zároveň podporu integrovaných žáků,
 • bohatá a pestrá nabídka volitelných předmětů v 7. – 9.ročníku,
 • rozšířená výuka hudební výchovy, sborový zpěv, veřejné koncerty
 • zaměření na tělesnou výchovu (kopaná ve spolupráci s FC Háje a FK Dukla Praha a aerobic ve spolupráci s Mteam aerobic Praha – DDM JM),
 • podpora žáků s poruchami učení a cizinců (informační centrum),
 • účast žáků ve vědomostních i dovednostních soutěžích,
 • kvalitní mimoškolní činnost,
 •  klidné, vkusné a bezpečné prostředí, důraz na prevenci sociálně patologických jevů,
 •  řada celoregionálních, kulturních, společenských a sportovních akcí,
 • netradiční a zajímavé formy výuky,
 • nádherné školy v přírodě,
 • zapojení do humanitární a další prospěšné činnosti,
 • elektronický školní časopis,
 • fungující žákovská samospráva,
 • pravidelné akce pro předškoláky a jejich rodiče,
 • dobrá spolupráce s rodiči našich žáků

 Mgr.Pavel Kopečný, ředitel školy