Základní škola
Květnového vítězství 1554
Praha 4 – Jižní Město
Otevřená základní škola
 

Otevřená základní škola

img_7829

je název našeho školního vzdělávacího programu a  zároveň hlavní idea podporující fungování vztahů ve škole, vztahů školy a okolí  a kvalitní poskytování služeb dětem a jejich rodičům.

Naše škola je otevřená všem žákům, kterým nabízíme v procesu základního vzdělávání možnost rozvoje jejich talentu a nadání především v oblasti hudby a sportu, pomoc v překonávání potíží specifických poruch učení a vzdělávání využívající metod a myšlenek programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Naše škola je otevřená rodičům našich žáků, jejich námětům, připomínkám a spolupráci při pořádání společných mimoškolních akcí.