Základní škola
Květnového vítězství 1554
Praha 4 – Jižní Město
Otevřená základní škola
 

Informace pro strávníky

Nové číslo účtu školní jídelny

007034-0072582329 / 0800. Jedná se o inkasní platby ze sporožirových účtů.

Číslo sběrného účtu 0100233741/0800 zůstává nezměněno.

Lenka Beranová, vedoucí školní jídelny